De naam van dit landgoed “De Vloeiweide” is ontleend aan een begin 19e eeuw aangelegd systeem van greppels die loodrecht op de beek stonden. Zo konden de beemden bevloeid en daardoor bemest worden. Het landschap bestaat uit een grote afwisseling in terreintypen op een klein oppervlak. Droog, hooggelegen naaldbos en akkerland naast nat, laaggelegen loofbos en grasland. Deze afwisseling zorgt voor een groot aantal bezoekers uit de vogelwereld. Het gebied is vrij toegankelijk op wegen en paden.Een markant punt is het herdenkingsmonument, dat herinnert aan de overval in 1944 van de S.S. op een post van de ondergrondse Verzetsbeweging, waarbij ondermeer een gedeelte van het boswachtersgezin Neefs en vele verzetsmensen om het leven kwamen. Het drama van de Vloeiweide wordt ieder jaar op de eerste zondag na 4 oktober herdacht. Meer lezen over het drama van de vloeiweide klik hier.

Naar de wandelroute

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *