Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert (VRC) is een opvang- en verzorgingscentrum voor vogels in nood en vogels die door justitie in beslag zijn genomen bij illegale handelaren. Dit kunnen zowel inheemse als uitheemse vogelsoorten zijn. Daarnaast biedt het centrum ook onderdak aan inheemse zoogdieren die hulp nodig hebben, zoals reeën, egels en reptielen. Het werkgebied van het revalidatiecentrum strekt zich uit over heel de provincie Noord-Brabant. Het Vogelrevalidatiecentrum is bovendien door het Ministerie van Landbouw en Visserij aangewezen als het landelijk opvangcentrum voor in beslag genomen inheemse vogels, roofvogels en uilen.

Dieren die opvang nodig hebben, kunnen dag en nacht op het vogelopvangcentrum terecht. Aan de straat staan speciale opvanghokken, zodat de dierenambulance en particulieren ook buiten werktijden zieke of gewonde vogels kunnen brengen. Als  een dier is binnengebracht, wordt het eerst deskundig onderzocht. Aan de hand van dit ondezoek stellen de medewerkers een behandelings- en revalidatieplan op. De eerste dagen worden de dieren in een aparte behandelkamer verzorgd. Deze ruimte is niet toegankelijk voor publiek. Rust is een belangrijke factor van de genezing. Zodra de vogels hersteld zijn, gaan zij van de revalidatiekamer naar de grote buitenkooien. In deze kooien krijgen ze wat meer bewegingsruimte en kunnen ze weer wennen aan soortgenoten.

Afhankelijk van hun toestand worden de kooien steeds groter. Het is de bedoeling dat de dieren weer voldoende spierkracht krijgen om van daaruit opnieuw van hun vrijheid te kunnen gaan genieten. De kooien zijn gebouwd in een parkachtige omgeving en door de vrijwilligers ingericht. Dit gedeelte is (voor zover de revalidatie van de dieren het toelaat) voor publiek opengesteld.

Als de dieren voldoende zijn hersteld, worden ze weer vrijgelaten in hun eigen biotoop.
Helaas loopt het niet altijd zo goed af. Soms zijn de vogels of dieren zo ernstig gewond of verzwakt, dat ze het revalidatieproces niet overleven.  Onze dierenartsen en verzorgers proberen altijd de doodsoorzaak te achterhalen, zodat met de opgedane kennis andere slachtoffers wellicht kunnen worden gered.

Het vogelopvangcentrum fungeert ook als meldpunt voor roofvogelvervolging. Meldingen hiervan worden uiteraard discreet behandeld. Na ontvangst van een melding wordt in overleg met een opsporingsbevoegde instantie verdere actie ondernomen.

In het natuureducatieve centrum De Luitert hebben ze de volgende ambities:

  • natuureducatie op structurele wijze aan de volgende doelgroepen: scholen, verenigingen, bedrijven, natuur- en milieu-organisaties en andere beroepsorganisaties;
  • huisvesting voor de plaatselijke vogel- en natuurwerkgroepen;
  • natuureducatieve activiteiten voor de jeugd;
  • een podium zijn voor activiteiten van derden, zoals Natuurmonumenten, Brabants Landschap, de Regionale Milieudienst, Waterschap Brabantse Delta en Staatsbosbeheer;
  • het aanbieden van toeristische activiteiten ism de plaatselijke VVV;
  • een bijdrage leveren aan de revitalisering van het platteland.

De Akster is de natuurbelevingswinkel van het Vogelrevalidatiecentrum. Hier kun je allerlei leuke en nuttige artikelen kopen om de natuur dichter bij huis te halen zoals vogelhuisjes, vlinder- en insectenkastjes, verrekijkers, telescopen en mooie natuurboeken.

Openingstijden:
Zaterdag van 10.00 – 16.00 uur
Andere dagen:  op afspraak

Contactgevens:
Luitertweg 36 a
4882 TD Zundert
tel: 076 5974165
fax: 076 5977373
info@vrczundert.nl
Naar de website

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *